Cho thuê

20 sản phẩm

Bảng Giá Cho Thuê 2 Phòng Ngủ Bcons Green View 47m2

Thống Nhất-Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Diện tích: 47 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Đầy đủ Toilet: 2 WC

Bảng Giá Cho Thuê 2 Phòng Ngủ Bcons Green View 51.33m2

Thống Nhất-Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Diện tích: 51.33 m2 Số phòng ngủ: 1 PN
Nội thất: Không Toilet: 1 WC

Bảng Giá Cho Thuê 2 Phòng Ngủ Bcons Green View 57.28m2

Thống Nhất-Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Diện tích: 57.28 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Đầy đủ Toilet: 2 WC

Bảng Giá Cho Thuê Căn Hộ 48.16m2 2PN/2WC Bcons Bee

Trần Đại Nghĩa-Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Diện tích: 48.16 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Đầy đủ Toilet: 2 WC

Bảng Giá Cho Thuê Căn Hộ 45.52m2 2PN/1WC Bcons Bee

Trần Đại Nghĩa-Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Diện tích: 45.52 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Đầy đủ Toilet: 1 WC

Bảng Giá Cho Thuê Căn Hộ 33.48m2 1PN/1WC Bcons Bee

Trần Đại Nghĩa-Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Diện tích: 33.48 m2 Số phòng ngủ: 1 PN
Nội thất: Đầy đủ Toilet: 1 WC
9.000.000 Căn hộ

Bảng Giá Cho Thuê 2 Phòng Ngủ Bcons Green View 58m2

Diện tích: 58 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Đầy đủ Toilet: 2 WC
8000000 Căn hộ

Bảng Giá Cho Thuê 2 Phòng Ngủ Bcons Green View 43m2

Diện tích: 51 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Đầy đủ Toilet: 2 WC
6.000.000 Căn hộ

Bảng Giá Cho Thuê 2 Phòng Ngủ Bcons Green View 43m2

Diện tích: 43 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Đầy đủ Toilet: 1 WC

Bảng Giá Cho Thuê 1PN Bcons Miền Đông 41m2

54 Tân Lập, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
Diện tích: 41m2 m2 Số phòng ngủ: 1 PN
Nội thất: Đầy đủ Toilet: 1 WC

Bảng Giá Cho Thuê 2PN Bcons Miền Đông 53m2

54 Tân Lập, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
Diện tích: 53m2 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Đầy đủ Toilet: 2 WC

Bảng Giá Cho Thuê 3PN Bcons Miền Đông 72m2

54 Tân Lập, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
Diện tích: 72m2 m2 Số phòng ngủ: 3 PN
Nội thất: Đầy đủ Toilet: 2 WC