Cập nhật tiến độ Bcons Plaza – 23/8/2022

Cập nhật tiến độ dự án Bcons Plaza – 23/08/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 16/08/2022: đang thi công các công tác hoàn thiện.