Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 16/05/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 16/05/2022: Đang thi công hoàn thiện.

Website: Bconsland.vn

Hotline: 0931 88 33 83