Thông báo danh sách 200 khách hàng đầu tiên căn hộ Bcons Miền Đông nhận chương trình khuyến mãi dịch vụ quản lý.

Thông báo danh sách 200 khách hàng đầu tiên căn hộ Bcons Miền Đông nhận chương trình khuyến mãi dịch vụ quản lý