Thông báo danh sách 200 khách hàng tiếp theo căn hộ Bcons Miền Đông nhận chương trình khuyến mãi dịch vụ quản lý.