Cập nhật dự án Bcons Garden 25/01/2021

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 25 tháng 01 năm 2021. Hiện tại dự án Bcons Garden đã hoàn thành xong sàn tầng 18 Block A