Cập nhật hoàn thành dự án Bcons Miền Đông 27/01/2021

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông cập nhật ngày 27 tháng 01 năm 2021. Hiện tại dự án Bcons Miền Đông đã hoàn thành.