Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 16/05/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 16/05/2022: Kết cấu thi công hệ lam mái, tầng mái; Công tác xây tường đến tầng 25.

Website: Bconsland.vn

Hotline: 0931 88 33 83