Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Sala ngày 16/05/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ dự án Bcons Sala ngày 16/05/2022: Thi công tầng 9 -10.

Website: Bconsland.vn

Hotline: 0931 88 33 83